ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

6.6.1. Освітлювальні прилади потрібно встановлювати так, щоб забезпечувалася доступність для їх монтування і безпечного обслуговування з використанням, за необхідності, інвентарних технічних засобів. 

У виробничих приміщеннях, обладнаних мостовими кранами, що використовуються для безперервного виробничого процесу, а також у безкранових прогонах, в яких доступ до світильників за допомогою підлогових і інших пересувних засобів є неможливим або утрудненим, установлювати світильники та інше обладнання і прокладати електричні мережі можна на спеціальних стаціонарних містках, які виконуються із негорючих матеріалів. Ширина містків повинна бути не менше ніж 0,6 м, вони повинні мати огородження висотою не менше 1 м. 

У громадських будівлях допускається спорудження таких містків за неможливості використання інших засобів і способів доступу до світильників.

 1. Світильники, які обслуговуються зі стаціонарних драбин або з приставних драбин, слід установлювати на висоті не більше ніж 5 м (до низу світильника) над рівнем підлоги. У цьому разі розташовувати світильники над великим обладнанням, приямками і в інших місцях, де неможливо встановити драбину, не допускається. 
 2. Світильники, які застосовують в установках, що піддаються вібраціям і струсам, повинні мати конструкції, які унеможливлюють самовідгвинчування ламп або їх випадання. Допускається встановлювати світильники із застосуванням амортизувальних пристроїв. 
 3. Для підвісних світильників загального освітлення рекомендується мати звиси довжиною не більше ніж 1,5 м. При більшій довжині звису слід вживати заходи для обмеження розгойдування світильників під дією потоків повітря. 
 4. У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади слід жорстко закріплювати, щоб не допускати розгойдування. 

У разі застосування у вибухонебезпечних зонах щілинних світловодів слід дотримуватися вимог ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

Для приміщень, віднесених до пожежонебезпечних зон П-ІІа, слід використовувати світильники з негорючими розсіювачами у вигляді суцільного силікатного скла. 

6.6.6. Для забезпечення можливості обслуговування освітлювальних приладів допускається їх установлювати на поворотних пристроях за умови їх жорсткого кріплення до цих пристроїв і підведення живлення гнучким кабелем з мідними жилами.

 1. Для освітлення транспортних тунелів у містах і на автомобільних шляхах рекомендується застосовувати світильники зі ступенем захисту ІР 65. 
 2. Світильники місцевого освітлення слід закріплювати жорстко або так, щоб після переміщення вони стійко зберігали своє положення. 
 3. Пристосування для підвішування світильників протягом 10 хв без пошкодження та залишкових деформацій повинні витримувати прикладене до них навантаження, яке дорівнює п'ятикратній масі світильника, а для складних багатолампових люстр масою 25 кг і більше – навантаження, яке дорівнює двократній масі люстри плюс 80 кг. 
 4. У стаціонарно встановлених світильниках гвинтові струмопровідні гільзи патронів для ламп з гвинтовими цоколями в мережах із заземленою нейтраллю слід приєднувати до N-провідника. 

Якщо патрон має неструмопровідну гвинтову гільзу, N-провідник слід приєднувати до контакту патрона, з яким з'єднується гвинтовий цоколь лампи.

 1. У магазинних вітринах допускається застосовувати світильники з лампами розжарювання потужністю, не більшою за 100 Вт. 
 2. Проводи слід вводити в освітлювальну арматуру таким чином, щоб у місці введення вони не піддавалися механічним пошкодженням, а контакти патронів були розвантажені від механічних зусиль. 

6.6.13. З'єднувати проводи всередині кронштейнів, підвісів або труб, за допомогою яких установлюють освітлювальну арматуру, не допускається. З'єднувати проводи слід у місцях, доступних для контролю, наприклад, в основах кронштейнів, у місцях введення проводів у світильники.

 1. Освітлювальну арматуру допускається підвішувати на живильних проводах, якщо їх для цього призначено і виготовлено за спеціальними технічними умовами. 
 2. У разі застосування освітлювальної арматури загального освітлення, яка має клемні затискачі для приєднання живильних провідників, допускається приєднання проводів і кабелів як з мідними, так і алюмінієвими жилами. 

Для освітлювальної арматури, яка не має клемних затискачів, коли провідники, які вводяться в арматуру, безпосередньо приєднуються до контактних затискачів лампових патронів, слід застосовувати проводи або кабелі з мідними жилами перерізом не менше ніж 0,5 мм2 усередині будинків і 1 мм2 – поза будинками. При цьому в арматурі для ламп розжарювання потужністю 100 Вт і більше, ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ необхідно застосовувати проводи з ізоляцією, яка допускає температуру їхнього нагріву не менше ніж 100 °С. 

Проводи, які вводяться у вільно підвішені світильники, повинні мати мідні жили. 

Проводи, які прокладаються всередині освітлювальної арматури, повинні мати ізоляцію, яка відповідає номінальній напрузі мережі (див. також 6.3.34). 

6.6.16. Відгалуження від розподільних мереж до світильників зовнішнього освітлення слід виконувати гнучкими проводами з мідними жилами перерізом не менше ніж 1,5 мм2 для підвісних світильників та не менше ніж 1 мм2 – для консольних. Відгалуження від повітряних ліній рекомендується виконувати з використанням спеціальних перехідних відгалужувальних затискачів. 

6.6.17.          Для приєднання до мережі настільних, переносних і ручних світильників, а також світильників, які підвішують на проводах, світильників місцевого освітлення слід застосовувати шнури і проводи з гнучкими мідними жилами перерізом не менше ніж 0,75 мм2. При цьому переріз жил проводів та шнурів повинен відповідати струмовому навантаженню світильника. 

6.6.18.          Для заряджання стаціонарних світильників місцевого освітлення слід застосовувати гнучкі проводи з мідними жилами перерізом не менше ніж 1 мм2 для рухомих конструкцій і не менше ніж 0,5 мм2 – для нерухомих. 

Ізоляція проводів повинна відповідати номінальній напрузі мережі. 

6.6.19.          Заряджати кронштейни освітлювальної арматури місцевого освітлення слід з дотриманням таких вимог:

 1. проводи необхідно вводити всередину кронштейна або захищати іншим шляхом від механічних пошкоджень; за напруги до 50 В ця вимога не обов'язкова;
 2. за наявності шарнірів проводи всередині шарнірних частин не повинні піддаватися натягу або перетиранню;
 3. отвори для проводів у кронштейнах повинні мати діаметр не менше ніж 8 мм з допуском місцевих звужень до 6 мм; у місцях уведення проводів слід застосовувати ізолювальні втулки;
 4. у рухомих конструкціях освітлювальної арматури повинна бути виключена можливість довільного пересування або розгойдування арматури.

6.6.20.          Приєднувати прожектори до мережі слід за допомогою гнучкого кабелю з мідними жилами перерізом не менше ніж 1 мм2 і довжиною не менше 1,5 м. Захисне заземлення прожекторів необхідно виконувати окремою жилою.

ЕЛЕКТРОУСТАНОВЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

 1. Вимоги, викладені в 6.6.22-6.6.28, поширюються на обладнання (вимикачі, перемикачі та штепсельні розетки) з номінальним струмом до 16 А і напругою до 250 В, а також на штепсельні з'єднання із захисним контактом з номінальним струмом до 63 А і напругою до 380 В. 
 2. Обладнання, установлене приховано, слід розміщувати в коробки, спеціальні кожухи або в отвори залізобетонних панелей, утворених під час виготовлення їх на заводах будівельної індустрії. Кришки, призначені для закривання отворів у панелях, мають бути стійкими до горіння. 
 3. Штепсельні розетки, установлені в складських приміщеннях, які зачиняються і містять горючі матеріали або матеріали в горючій упаковці, повинні мати ступінь захисту відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
 4. Застосування штепсельних розеток для переносних електроприймачів із захисним контактом (для приєднання РЕ-провідника) повинні виключати можливість використання струмопровідних контактів як захисних.

З'єднання між захисними контактами вилки і розетки слід здійснювати до того, як з'єднаються струмопровідні контакти; порядок вимкнення має бути зворотнім. Заземлювальні контакти штепсельних розеток і вилок повинні бути електрично з'єднані з їх корпусами, якщо їх виконано зі струмопровідних матеріалів. 

6.6.25.         Вимикачі та перемикачі переносних електроприймачів слід, як правило, установлювати на самих електроприймачах або в електропроводі, який прокладається нерухомо. На рухомих проводах допускається встановлювати вимикачі тільки спеціальної конструкції, передбаченої для цієї мети.

 1. У три- або двопровідних однофазних лініях мереж із заземленою нейтраллю можна використовувати однополюсні вимикачі, які слід установлювати в колі фазного проводу, або двополюсні, при цьому вимкнення одного N-провідника без вимкнення фазного слід унеможливити.
 2. Штепсельні розетки слід установлювати:
 3. у виробничих приміщеннях, як правило, на висоті 0,8-1 м; у разі підведення проводів згори їх допускається встановлювати на висоті до 1,5 м;
 4. в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях – на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщень та оформлення інтер'єру, але не вище ніж 1 м; допускається встановлювати штепсельні розетки в кабельних коробах, стійких до поширення полум'я, призначених для цього місцях;
 5. у школах і дитячих закладах (у приміщеннях для перебування дітей) на висоті 1,8 м.

6.6.28.          Вимикачі для світильників загального освітлення слід установлювати на висоті від 0,8 до 1,7 м від підлоги, а в школах, дитячих яслах і садках, у приміщеннях для перебування дітей – на висоті 1,8 м від підлоги. Допускається встановлювати вимикачі під стелею з керуванням за допомогою шнура.