ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Керування зовнішнім освітленням слід виконувати незалежним від керування внутрішнім освітленням. 
 2. У містах і населених пунктах, на промислових підприємствах необхідно передбачати централізоване керування зовнішнім освітленням (див. також 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28)

Централізоване керування рекомендується також для загального освітлення великих виробничих приміщень (площею в кілька тисяч квадратних метрів) і деяких приміщень громадських будинків. 

Способи та технічні засоби для системи централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням слід визначати на основі техніко-економічних обґрунтувань.

 1. У разі використання в системах централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням засобів телемеханіки слід дотримуватись вимог гл. 3.3.
 2. Централізоване керування освітленням рекомендується виконувати: 
 3. зовнішнім освітленням промислових підприємств – з пункту керування електропостачанням підприємства, а за його відсутності – з місця, де перебуває персонал обслуговування;
 4. зовнішнім освітленням міст та населених пунктів – з пункту керування зовнішнім освітленням;
 5. - внутрішнім освітленням – із приміщення, в якому перебуває персонал обслуговування.

6.5.5.   Живлення пристроїв централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням рекомендується передбачати від двох незалежних джерел. 

Живлення децентралізованих пристроїв керування допускається виконувати від ліній, які живлять освітлювальні установки.

 1. У системах централізованого керування зовнішнім і внутрішнім освітленням слід передбачати автоматичне ввімкнення освітлення у випадках аварійного вимкнення живлення основного кола або кола керування та наступне відновлення живлення. 
 2. У разі автоматичного керування зовнішнім і внутрішнім освітленням, наприклад, залежно від освітленості, створюваної природним світлом, слід передбачати можливість ручного керування освітленням без використання засобів автоматики. 
 3. Для керування внутрішнім і зовнішнім освітленням можна використовувати апарати керування, які встановлюються в розподільних пристроях підстанцій, розподільних пунктах живлення, увідних розподільних пристроях, групових щитках. 
 4. У разі централізованого керування внутрішнім і зовнішнім освітленням слід передбачати контроль положення комутаційних апаратів (увімкнено, вимкнено), які встановлюються в колі живлення освітлення. 

У каскадних схемах централізованого керування зовнішнім освітленням рекомендується передбачати контроль увімкненого (вимкненого) стану комутаційних апаратів, які встановлюються в колі живлення освітлення. 

У каскадних контролювальних схемах централізованого керування зовнішнім освітленням (6.1.8, 6.5.29) допускається не більше двох неконтрольованих пунктів живлення.

КЕРУВАННЯ ВНУТРІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ

 1. У разі живлення освітлення будинків від підстанцій і мереж, розташованих поза цими будинками, у кожному ввідному пристрої в будинок слід установлювати апарат керування. 
 2. У разі живлення від однієї лінії чотирьох і більше групових щитків, якщо груп 6 і більше, на вводі до кожного щитка рекомендується встановлювати апарат керування. 
 3. У приміщеннях, які мають зони з різними умовами природного освітлення та неоднаковими режимами роботи, слід передбачати роздільне керування освітленням зон. 

6.5.13. Вимикачі світильників, які встановлюють у приміщеннях з несприятливими умовами середовища, рекомендується виносити в суміжні приміщення з кращими умовами середовища. 

Вимикачі світильників душових і роздягалень при них, гарячих цехів, їдалень слід установлювати поза цими приміщеннями.

 1. У довгих приміщеннях з кількома входами, які відвідує персонал обслуговування (наприклад, кабельні, теплофікаційні, водопровідні тунелі), рекомендується передбачати керування освітленням від кожного входу або частини входів. 
 2. У приміщеннях з чотирма та більше світильниками, які не мають освітлення безпеки та евакуаційного освітлення, світильники рекомендується розподіляти не менше ніж на дві самостійно керовані групи. 

6.5.16. Керування освітленням безпеки та евакуаційним освітленням можна виконувати: безпосередньо з приміщення; з групових щитків; з розподільних пунктів; з ввідних розподільних пристроїв; з розподільних пристроїв підстанцій; централізовано з пунктів керування освітленням з використанням системи централізованого керування, при цьому апарати керування повинні бути доступні тільки персоналу обслуговування.

 1. Керування установками штучного ультрафіолетового опромінювання слід передбачати незалежним від керування загальним освітленням приміщень. 
 2. Керування світильниками місцевого освітлення слід виконувати індивідуальними вимикачами, які входять до конструктивної частини світильника або розташовані в стаціонарній частини електропроводки. За напруги до 50 В для керування світильниками допускається використовувати штепсельні розетки. 

КЕРУВАННЯ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ

6.5.19. Система керування зовнішнім освітленням повинна забезпечувати його вимкнення протягом не більше ніж 3 хв. 

Керування зовнішнім освітленням рекомендується здійснювати з обмеженої кількості місць.

 1. Для невеликих промислових підприємств і населених пунктів допускається передбачати керування зовнішнім освітленням комутаційними апаратами, які встановлюються на лініях живлення освітлення, за умови забезпечення доступу персоналу обслуговування до цих апаратів. 
 2. Централізоване керування зовнішнім освітленням міст і населених пунктів рекомендується виконувати: 

- телемеханічним – за кількості мешканців понад 50 тис.; 

-    телемеханічним або дистанційним – за кількості мешканців від 20 до 50 тис.; 

-  дистанційним – за кількості мешканців до 20 тис.

 1.  У разі централізованого керування зовнішнім освітленням промислових підприємств слід забезпечувати можливість місцевого керування освітленням. 
 2.  Керування освітленням відкритих технологічних установок, відкритих складів та інших об'єктів при виробничих будівлях, освітлення яких живиться від мереж внутрішнього освітлення, рекомендується виконувати з цих будівель або централізовано. 
 3.  Керування зовнішнім освітленням міста слід здійснювати від одного центрального диспетчерського пункту. У великих містах, території яких розділено водними, лісовими або природними перешкодами рельєфу місцевості, можна передбачати районні диспетчерські пункти. 

Між центральним і районним диспетчерськими пунктами необхідно мати прямий телефонний зв'язок.

 1. Для зниження освітлення вулиць та площ міст у нічний час необхідно передбачати можливість вимкнення частини світильників. При цьому вимкнення двох суміжних світильників не допускається. 
 2. Для пішохідних і транспортних тунелів потрібно передбачати роздільне керування світильниками денного, вечірнього та нічного режимів роботи тунелів. Для пішохідних тунелів, крім цього, необхідно забезпечувати можливість місцевого керування. 

6.5.27.          Керування освітленням територій шкіл-інтернатів, готелів, лікарень, шпиталів, санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, парків, садів, стадіонів, виставок тощо рекомендується здійснювати від системи керування зовнішнім освітленням населеного пункту. При цьому необхідно забезпечувати можливість місцевого керування. 

У разі живлення освітлення зазначених об'єктів від мереж внутрішнього освітлення будинків керування зовнішнім освітленням може здійснюватися з цих будинків.

 1.  Керування світловим огородженням висотних споруд (щогли, димові труби тощо) рекомендується передбачати з об'єктів, до яких ці споруди належать. 
 2.  Централізоване керування мережами зовнішнього освітлення міст, населених пунктів і промислових підприємств слід здійснювати шляхом використання комутаційних апаратів, установлених у пунктах живлення зовнішнього освітлення. 

Керування комутаційними апаратами в мережах зовнішнього освітлення міст і населених пунктів рекомендується здійснювати, як правило, шляхом каскадного (послідовного) їх увімкнення. 

У повітрянокабельних мережах допускається вмикати в один каскад до 10 пунктів живлення, а в кабельних – до 15 пунктів живлення мережі вуличного освітлення.