СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Цей розділ Правил улаштування електроустановок поширюється на установки електричного освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалого впливу, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки. 
 2. Електричне освітлення повинно відповідати вимогам цього розділу, відповідних будівельних норм і правил. 

Електричне освітлення спеціальних установок повинно відповідати також вимогам ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». Складники електричного освітлення повинні відповідати вимогам стандартів, чинних в Україні. 

6.1.3.  Живильна освітлювальна мережа – мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі до ввідного пункту (ВП), ввідно-розподільних пунктів (ВРП), головного розподільного щита (ГРЩ). 

6.1.4. Розподільна мережа – мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних пунктів, щитків і пунктів живлення зовнішнього освітлення. 

6.1.5.   Групова мережа – мережа від щитків до світильників, штепсельних розеток та інших електроприймачів. 

6.1.6. Пункт живлення зовнішнього освітлення – електричний розподільний пристрій для приєднання групової мережі зовнішнього освітлення до джерела живлення.

 1. Фаза нічного режиму – фаза живильної або розподільної мережі зовнішнього освітлення, яка не вимикається в нічні години. 
 2. Каскадна система керування зовнішнім освітленням – система, яка здійснює послідовне ввімкнення (вимкнення) ділянок групової мережі зовнішнього освітлення. 
 3. Проводи зарядки світильника – проводи, які прокладаються всередині світильника від установлених у ньому контактних затискачів або штепсельних рознять для приєднання до мережі (для світильника, який не має всередині контактних затискачів або штепсельного розняття, – проводи або кабелі від місця приєднання світильника до мережі до апаратів та лампових патронів, встановлених у світильнику). 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

6.1.10.          Норми освітленості, обмеження засліплювальної дії світильників, пульсацій освітленості та інші якісні показники освітлювальних установок, види та системи освітлення повинні прийматися відповідно до вимог чинних в Україні нормативних документів, затверджених або погоджених з Мінбудом України та іншими відомствами України у встановленому порядку. 

Світильники повинні відповідати чинним нормам пожежної безпеки та вимогам цих Правил.

6.1.11.          Для електричного освітлення слід, як правило, застосовувати розрядні лампи низького тиску (наприклад люмінесцентні), лампи високого тиску (наприклад, металогалогенні типу ДРІ, ДРІЗ, натрієві типу ДнаТ, ксенонові типів ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамові, ртутні типу ДРЛ). Допускається використовувати також лампи розжарювання. 

Застосування для внутрішнього освітлення ксенонових ламп типу ДКсТ (крім ДКсТЛ) допускається з дозволу Держнаглядохоронпраці України за умови, що горизонтальна освітленість на рівнях, де можливе тривале перебування людей, не перевищує 150 лк, а місця перебування кранівника екрановані від прямого світла ламп. 

У разі застосування люмінесцентних ламп в освітлювальних установках повинні витримуватися наступні умови за звичайного виконання світильників:

 1. температура навколишнього повітря не повинна бути нижче ніж 5 °С;
 2. напруга на освітлювальних приладах повинна бути не менше ніж 90% номінальної.

Допускається застосування люмінесцентних світильників зі спеціальними лампами та схемами їх вмикання, які забезпечують їх нормальну роботу за температури повітря мінус 15 °С. 

6.1.12.          Для аварійного освітлення рекомендується застосовувати світильники з лампами розжарювання або люмінесцентними лампами. 

Розрядні лампи високого тиску допускається використовувати в разі забезпечення їх миттєвого засвічування або перезасвічування. 

6.1.13.          Для живлення освітлювальних приладів загального внутрішнього та зовнішнього освітлення, як правило, повинна застосовуватися напруга не вище ніж 220 В змінного або постійного струму. У приміщеннях без підвищеної небезпеки для всіх стаціонарно встановлених освітлювальних приладів незалежно від висоти їх установлення можна застосовувати напругу 220 В. 

Напругу 380 В для живлення освітлювальних приладів загального внутрішнього та зовнішнього освітлення можна використовувати за таких умов:

 1. увід в освітлювальний прилад і незалежний, не вмонтований у прилад, пускорегулювальний апарат обладнується проводами або кабелем з ізоляцією на напругу не менше ніж 660 В;
 2. увід в освітлювальний прилад двох або трьох проводів різних фаз системи 660/380 В не допускається.

6.1.14.          У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0 забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА. 

Вищезазначені вимоги не поширюються на світильники, які обслуговують з кранів. У цьому разі відстань від світильника до настилу моста крану повинна бути не менше ніж 1,8 м або світильники потрібно підвішувати не нижче нижнього пояса ферм перекриття, а обслуговувати їх з кранів належить з дотриманням вимог техніки безпеки. 

6.1.15. В установках освітлення для фасадів будинків, скульптур, монументів, для підсвічування зелені з використанням освітлювальних приладів, установлених від поверхні землі або площадки обслуговування нижче ніж 

2,5 м, можна застосовувати напругу до 380В, якщо ступінь захисту освітлювальних приладів не нижчий за ІР 54. 

В установках для освітлення фонтанів і басейнів номінальна напруга живлення освітлювальних приладів, занурюваних у воду, повинна бути не більше ніж 12 В. 

6.1.16. Для живлення світильників місцевого стаціонарного освітлення з лампами розжарювання слід застосовувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки – 220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних – не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток). 

Для живлення світильників місцевого освітлення з люмінесцентними лампами можна застосовувати напругу не більше ніж 220 В. У цьому разі у приміщеннях вогких, особливо вогких, жарких і з хімічно активним середовищем допускається застосовувати люмінесцентні лампи для місцевого освітлення тільки в арматурі спеціальної конструкції. 

Лампи ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ і ДнаТ можна застосовувати для місцевого освітлення за напруги не більше ніж 220 В в арматурі, спеціально передбаченій для місцевого освітлення. 

6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не більше ніж 24 В. 

За наявності особливо несприятливих умов, особливо коли небезпека ураження електричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення працівника, дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь (наприклад, робота в котлах), у зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу не більше ніж 12 В. 

Переносні світильники, передбачені для підвішування, настільні, встановлювані на підлозі тощо, під час вибору напруги прирівнюють до стаціонарних світильників місцевого стаціонарного освітлення (6.1.16). 

Для переносних світильників, установлених на пересувних стійках на висоті 2,5 м і більше, допускається застосовувати напругу до 380 В.

 1. Живлення світильників напругою до 42 В слід виконувати від розділових трансформаторів або автономних джерел живлення. 
 2. Допустимі відхилення та коливання напруги на освітлювальних приладах не повинні перевищувати норми, зазначені у ГОСТ 13109 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

6.1.20. Живлення силових і освітлювальних електроприймачів за напруги 380/220 В рекомендується виконувати від загальних трансформаторів за умови дотримання вимог6.1.19.

АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

6.1.21.  Аварійне освітлення розділяють на освітлення безпеки та евакуаційне. 

Освітлення безпеки застосовують для продовження роботи під час аварійного вимкнення робочого освітлення. 

Освітлення безпеки повинно створювати мінімальну освітленість, що становить 5% від освітленості, яка нормується для робочого освітлення, але не меншу за 2 лк усередині споруд і не меншу за 1 лк – для території. 

Евакуаційне освітлення – освітлення, призначене для евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення. 

Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати освітленість на підлозі головних проходів і на сходах 0,5 лк. 

Живлення світильників аварійного освітлення у виробничих і громадських будівлях і на відкритих площах має бути незалежним від живлення світильників робочого освітлення і виконуватися при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів, а при одному вводі – самостійними лініями, починаючи від увідного розподільного пристрою. 

6.1.22. Світильники і світлові покажчики евакуаційного освітлення у виробничих будівлях з природним освітленням і в громадських та житлових будівлях слід приєднувати до мережі, яку не пов'язано з мережею робочого освітлення (6.1.21). 

6.1.23. Живлення світильників і світлових покажчиків евакуаційного освітлення у виробничих будівлях без природного освітлення треба виконувати так само, як і живлення світильників освітлення безпеки (6.1.21). 

У виробничих будівлях без природного освітлення в приміщеннях, де одночасно можуть перебувати 20 осіб і більше, незалежно від наявності освітлення безпеки слід передбачати евакуаційне освітлення основних проходів і світлові покажчики «Вихід», які автоматично перемикаються в разі припинення їх живлення на третє незалежне зовнішнє або місцеве джерело (акумуляторна батарея, дизель-генераторна установка тощо), яке не використовують у нормальному режимі для живлення робочого освітлення, освітлення безпеки та евакуаційного освітлення, або світильники евакуаційного освітлення та покажчики «Вихід» повинні мати автономне джерело живлення.

У разі використання акумуляторної батареї як джерела стаціонарного резервного живлення її ємкість повинна забезпечувати роботу систем сигналізації протягом доби в режимі «чергування» і не менше трьох годин – у режимі «тривога».

 1.   У разі віднесення всіх або частини світильників освітлення безпеки та евакуаційного освітлення до особливої групи першої категорії з надійності електропостачання необхідне додаткове живлення цих світильників від третього незалежного джерела. 
 2.   Світильники евакуаційного освітлення, світлові покажчики евакуаційних і (або) запасних виходів у будинках будь-якого призначення, що живляться від автономних джерел, у нормальному режимі можуть живитися від мереж будь-якого виду освітлення, що не вимикаються під час функціонування будинку. 
 3. Для приміщень, в яких постійно перебувають люди або які призначені для постійного переміщення персоналу чи сторонніх осіб і в яких необхідне освітлення безпеки або евакуаційне освітлення, слід забезпечувати можливість увімкнення зазначених видів освітлення протягом усього часу, коли ввімкнено робоче освітлення, або освітлення безпеки і евакуаційне освітлення повинно вмикатися автоматично в разі аварійного погасання робочого освітлення. 
 4. Застосовувати для робочого освітлення, освітлення безпеки і (або) евакуаційного освітлення спільні групові щитки, а також установлювати апарати керування робочим освітленням, освітленням безпеки та (або) евакуаційним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), у загальних шафах не допускається. 

Дозволяється виконувати живлення освітлення безпеки та евакуаційного освітлення від спільних щитів. 

6.1.28. Використовувати мережі, які живлять силові електроприймачі, для живлення освітлення безпеки та евакуаційного освітлення у виробничих будівлях без природного освітлення не допускається. 

6.1.29.         Допускається застосовувати ручні освітлювальні прилади з акумуляторами або сухими елементами для освітлення безпеки та евакуаційного освітлення замість стаціонарних світильників (будинки та приміщення без постійного перебування людей, будинки площею забудови не більше ніж 250 м2).

ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

6.1.30. Освітлювальні мережі слід виконувати відповідно до вимог 

гл. 2.1-2.4, 6.2-6.4. ДНАОП 0.00-1.32 

«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та відповідних будівельних норм і правил. 

Освітлювальні мережі допускається виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ. 

6.1.31.         Переріз нейтральних провідників трифазних живильних і групових ліній з лампами люмінесцентними, лампами типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ у разі одночасного відключення всіх фазних проводів лінії слід вибирати таким:

 1. для ділянок мережі, по яких протікає струм від ламп з компенсованими пускорегулювальними апаратами, який дорівнює фазному;
 2. для ділянок мережі, по яких протікає струм від ламп з некомпенсованими пускорегулювальними апаратами, який дорівнює фазному, у разі перерізів фазних провідників, які менші або дорівнюють 16 мм2 – для мідних і 25 мм2 – для алюмінієвих проводів і не менші ніж 50% перерізу фазних провідників за більших перерізів, але не менші ніж 16 мм2 – для мідних і 25 мм2 – для алюмінієвих проводів.
 3. Якщо трифазні освітлювальні живильні і групові лінії захищені запобіжниками або однополюсними автоматичними вимикачами за будь-яких джерел світла, переріз N-провідників слід брати таким, який дорівнює перерізу фазних провідників. 
 4. Захист освітлювальних мереж слід виконувати відповідно до вимог гл. 3.1 з доповненнями, наданими в 6.1.34-6.1.35, 6.2.9-6.2.11, 6.3.40, 6.4.10.

Під час вибору струмів апаратів захисту слід враховувати пускові струми в разі ввімкнення потужних ламп розжарювання та ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. 

Апарати захисту по можливості слід розміщувати групами в доступних для обслуговування місцях. Розосереджене встановлення апаратів захисту допускається в разі живлення освітлення від шинопроводів (6.2.7). 

6.1.34. Апарати захисту незалежно від вимог 6.2.7 і 6.2.8 у живильній освітлювальній мережі слід установлювати на вводах у будинки. 

6.1.35. Трансформатори, які використовуються для живлення світильників напругою до 50 В, повинні бути захищені з боку високої напруги. Захист слід передбачати також на відхідних лініях низької напруги. 

Якщо трансформатори живляться окремими групами від щитків і апарат захисту на щитку обслуговує не більше ніж три трансформатори, то встановлювати додаткові апарати захисту з боку високої напруги кожного трансформатора необов'язково. 

6.1.36.          Установлювати запобіжники, автоматичні та неавтоматичні однополюсні вимикачі в РЕN-, РЕ-провідниках у мережах із заземленою нейтраллю забороняється.

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

6.1.37. Захисне заземлення установок електричного освітлення слід виконувати відповідно до вимог гл. 1.7, а також до додаткових вимог, наведених у 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 іДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

6.1.38.          Захисне заземлення металевих корпусів світильників загального освітлення з лампами розжарювання, люмінесцентними лампами, лампами типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, натрієвими з вмонтованими всередину світильника пускорегулювальними апаратами треба здійснювати:

 1. у мережах із заземленою нейтраллю – шляхом приєднання до заземлювального гвинта корпуса світильника РЕ-провідника. Заземлення корпуса світильника шляхом відгалуження від N-провідника всередині світильника забороняється;
 2. у мережах з ізольованою нейтраллю, а також у мережах, які перемикаються на живлення від акумуляторної батареї, – шляхом приєднання захисного провідника до заземлювального гвинта корпуса світильника. У разі введення в світильник проводів, які не мають механічного захисту, захисний провідник повинен бути гнучким.
 3. Захисне заземлення корпусів світильників загального освітлення з лампами типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ і люмінесцентними лампами з винесеними пускорегулювальними апаратами слід здійснювати за допомогою перемички між заземлювальним гвинтом заземленого пускорегулювального апарата та заземлювальним гвинтом світильника. 
 4. Металеві відбивачі світильників з корпусами із ізолювальних матеріалів заземлювати немає потреби. 

6.1.41. Захисне заземлення металевих корпусів світильників місцевого освітлення на напругу вище ніж 50 В повинне задовольняти таким вимогам:

 1. якщо захисні провідники приєднуються не до корпуса світильника, а до металевої конструкції, на якій світильник установлено, то між цією конструкцією, кронштейном і корпусом світильника повинне бути надійне електричне з'єднання;
 2. якщо між кронштейном і корпусом світильника немає надійного електричного з'єднання, то його слід здійснювати за допомогою спеціально призначеного для цієї мети захисного провідника.
 3. Захисне заземлення металевих корпусів світильників загального освітлення з будь-якими джерелами світла в приміщеннях як без підвищеної небезпеки, так і з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних, у будівлях, а також адміністративно-конторських, лабораторних і інших приміщеннях виробничих підприємств (подібних за своїм характером до приміщень громадських будівель) слід здійснювати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 
 4. У приміщеннях без підвищеної небезпеки виробничих, житлових і громадських будівель за напруги вище ніж 50 В слід застосовувати переносні світильники класу 1 за ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 

Групові лінії, які живлять штепсельні розетки, слід виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», у цьому разі в мережах з ізольованою нейтраллю захисний провідник слід підключати до заземлювача.

 1. Захисні провідники в мережах із заземленою нейтраллю в групових лініях, які живлять світильники загального освітлення та штепсельні розетки (6.1.42, 6.1.43), N- і РЕ- провідники не допускається підключати під загальний контактний затискач. 
 2. Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення слід виконувати також приєднання залізобетонних і металевих опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах із ізольованою нейтраллю і до РЕN-провідника – у мережах з заземленою нейтраллю. 
 3. Під час установлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення на залізобетонних і металевих опорах електрифікованого міського транспорту в мережах із заземленою нейтраллю освітлювальні прилади та опори слід приєднувати до РЕN- провідника лінії. 
 4. У разі живлення зовнішнього освітлення повітряними лініями слід виконувати захист від атмосферних перенапруг згідно з гл. 2.4.
 5. Під час виконання схем живлення світильників і штепсельних розеток слід керуватися вимогами з установлення ПЗВ, викладеними в 

  ДНАОП 0.00-1.32 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 

 6. Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, монументів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення ТN-S рекомендується встановлювати ПЗВ зі струмом спрацьовування до 30 мА, у цьому разі фонове значення струмів витоку повинне бути, принаймні, в 3 рази меншим від уставки спрацьовування ПЗВ за диференційним струмом.